TRAFIK

Trafikspelet skall så långt det går att likna tågtrafiken i Sverige på 20-30talet.

Vad: Trafikspel med snabbklocka och lokort och vagnskort med fraktkort. Utan publik. Rangerande vagnar och lok deltagande i trafikspel skall vara försedda med koppel typ Fleischmann (6511) eller motsvarande. Inget speciellt koppelkrav för sammansatta heltåg som deltar i trafikspelet.

(Varför är kopplet standard hos FREMO? Vinklar på hakar och knycken på bygeln och andra egenskaper samverkar för att göra ett säkert koppel, som enkelt kopplar ihop och isär. Förutsättningen är också att de är på rätt höjd - bygeln ska vara 9 mm över RÖK. Kontrollera dina fordon.)

Lok och vagnar skall medföljas av varsitt lok respektive vagnskort.

De som anmäler en station/lastplats skall se till att det finns plats för telefon och dokumentation.

De som anmäler en station/lastplats skall se till att bemanning finns finns enligt trafikspelsledarens anvisningar.

De som anmäler en station/lastplats skall se till att det kommer vagnar till de lastkunder man har på sin station/lastplats

genom att placera ut fraktkort .

Trafikspel är ingen lek. Det är på fullt allvar och hårt arbete.

 

Har du FRED-handtag, tag med dem. Det kommer att finnas loconet körhandtag och övrig utrustning på plats. Vi kör på Loconet-central vilket innebär

körkontroller  Digitrax UT-4 och FREMO -FRED.

 

Bana, tidgraf och tidtabell presenteras när första utkastet är klart.