SCHEMA

 

Väl beprövat körschema.

 

Torsdag 6/6:

Uppmontering från kl. 12:00. Samtliga moduler måste vara på plats senast kl. 18:00!

Fri körning när banan är klar!

 

Fredag 7/6:  

Samling 08:30. Trafikspel med europeiska fordon epok 1 och 2

Lunch ca: 12:00 – 13:00.

Trafikspelet fortsätter med flera speldagar.

Efter tre utförda trafikspelsdagar gäller fri körning.

 

Lördag 8/6:  

Samling 08:30. Trafikspel med europeiska fordon epok 1 och 2 

Lunch ca: 12:00 – 13:00.

Trafikspelet fortsätter med flera speldagar.

Efter tre utförda trafikspelsdagar gäller fri körning.

 

Lördag 9/6:

Samling 08:30. Trafikspel med europeiska fordon från epok 1 och 2 

Lunch ca:12:00 – 13:00.

Cirka 14:00 avslutar vi.