GM 2011

 

Så här välkomnade trafikspelsmästare Hubert deltagarna:

 

Ett Försommarmeddelande!

Biskopskulla-Räppe Järnväg, BRaJ, invigdes 1889 för att på ett bättre sätt än hitintills klara av de allt mer omfattande malmtransporterna från de vilda Räppeskogarna. Tidigare hästforor visade sig inte klara de kapacitetskrav som måste ställas på en modern industrination.

Flera av gruvorna stängdes allt eftersom världsekonomin stangerade i början på 30-talet. De för sin långsamhet kända Räppebönderna hann inte följa med den uppgång i efterfrågan av järnmalm med anledning av kriget.

1945 fanns endast Källbottengruvan kvar, så staten fick ta över den förr så stolta BRaJ, som införlivades med stambanenätet via hållplatsen Bjästa. Där har dock efter kriget en kraftfull träindusti utvecklat sig som hjälpt till att på ett betydande sätt förstärka ekonomin för Räppebönderna, som nu tacksamt levererar timmer från sina milsvida skogsområden. Dessutom har en massafabrik i närliggande samhället Leifsboda tillsammans med möbelindustri gjort de gamla gruvfogdarna rika och välmående igen. All denna utveckling har möjliggjorts tack vara framsynta järnvägsbyggare för över hundra år sedan.

 

Ovan beskrivna är bakgrunden till våra trafikspel i Gävle 5. och 6. juni som går under namnet "GM11". Vi kommer att ha 34 tågavgångar per "arbetsdag" och skall tillsammans transportera nära 200 vagnslaster på en "arbetsvecka". För att klara av Biskpskulla-Räppe-Fummelmora-Rakvattnet-Bjästa-Gemjan-Norra Korpilombolo och Källbottengruvans transportbehov krävs det att Räppebönderna accepterar arbetskraftinvandring. Även om man är synnerligen skeptisk till stockholmare och slikt slödders arbetsmoral och ork har man motvilligt sagt ja till att "Lära dom jävlarna att ta i lite". Men inget supande och inga fruntimmer på arbetstid! I Biskopskuilla finns fyra bönhus!

Så, mina herrar härmed inviteras ni som orkar och kan hålla er nyktra på arbetstid att få tjäna fosterlandet under några svettiga dygn med krökta ryggar.

Räppebönderna söker speciellt Växlare, Lokförare och allmänt trevliga stationkarlar.

 

Banan:

Vad gör de?

Trafikspel:

Uppbyggnad: